12Artboard 11x

Hướng Dẫn Sử Dụng Sky Bot – Trading Signals

Bot tự đông bắn tín hiệu sử dụng trên ứng dụng telegram
-Bot phân tích lực nến, các đường dây hỗ trợ, giọt nước lịch sử…
-Tự động đưa ra tín hiệu cho nhà đầu tư đặt lệnh
-Click vào link https://t.me/sungroupauto để tham gia vào nhóm bot
Hướng dẫn gọi bot

1. Flow xin cấp quyền.

– Search https://t.me/userinfobot

– Gõ /start

– Gửi ID cho quản trị viên.

– Nhận thông báo cấp quyền thành công.

– Add @binanexvn_bot vào nhóm mình cần điều khiển.

2. Flow điều khiển

Sau khi đã add bot vào nhóm cần điều khiển.

– Gõ /set time 0030 0 0.1 666 6 6 67 vi

– Để bot chạy luôn. Gõ /start

– Muốn bot dừng. Gõ /stop
Liên hệ zalo 0904046781 hoặc 0837786666 để được cấp quyền gọi bot

Tags: No tags

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *